Po dziewięciu latach od śmierci ks. prof. Daniela Olszewskiego organizujemy wieczór wspomnień w ramach katolickiego stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego o godz. 16.00 w Kurii Diecezjalnej w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 3. Zaplanowane zostały trzy wystąpienia: prof. dr hab. Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski – mój naukowy mentor”, Elżbieta Bartosz (Jędrzejów) – „Kartki z pamięci o śp. ks. prof. dr. hab. Danielu Olszewskim – seminarium prof. dr. hab. Jerzego Kłoczowskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL Oddział w Jędrzejowie”, ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), „Wspomnienie z seminarium historii Kościoła ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego”. Spotkanie poprowadzi przyjaciel zmarłego prof. dr hab. Adam Massalski.

Nasze stowarzyszenie podtrzymuje pamięć o śp. ks. D. Olszewskim jako o jego współzałożycielu oraz wybitnym historyku, który 9 października 2012 r., we wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, na naszym spotkaniu założycielskim wygłosił referat zatytułowany „Kult bł. Wincentego Kadłubka”.

Pochodzący z Wolicy koło Jędrzejowa ks. prof. Daniel Olszewski był wybitnym historykiem. Jego bibliografia liczy ponad 350 publikacji, w tym kilkanaście książek. Zajmował się dziejami Kościoła w XIX w., w tym kulturą religijną. Jego badania ukazują polską religijność jako opartą na tradycji ludowej, silnie połączoną z tożsamością narodową. Obok badań ogólnopolskich wiele miejsca w jego twórczości zajmuje tematyka diecezji kieleckiej i krakowskiej oraz tzw. diecezji kielecko-krakowskiej. Był współautorem wzorcowych monografii parafii Kije, Skalbmierz i Jędrzejów. Przez 37 lat wykładał historię Kościoła w kieleckim seminarium duchownym. Dał się poznać nie tylko jako charyzmatyczny wykładowca, ale utrwalił swoje wykłady za pomocą wydanego podręcznika historii Kościoła „Dzieje chrześcijaństwa w zarysie”. Podręcznik ten miał już cztery wydania i jest świadectwem syntetycznej umysłowości autora. Wkład ks. prof. Daniela Olszewskiego w historiografię i rozwój historii Kościoła jest coraz bardziej rozpoznawany. Wspomniany podręcznik stanowi nieocenione narzędzie do wyrobienia sobie całościowego poglądu na temat dziejów Kościoła.

W spotkaniu można uczestniczyć on-line za pomocą linku: meet.google.com/qca-qnaq-jng.

ks. Andrzej Kwaśniewski

Na zdjęciu: parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie, spotkanie autorskie z ks. prof. D. Olszewskim, 2003 r.