„Gazeta Jędrzejowska” jest niezależnym tygodnikiem informacyjnym. Na naszych łamach opisujemy głównie życie codzienne mieszkańców Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. Chcąc jednak podkreślić i propagować tożsamość społeczności lokalnej, duży nacisk kładziemy także na prezentację historii i dorobku naszego regionu.

Gazeta Jędrzejowska” została założona w 1993 r. W pierwszej fazie wydawana była jako miesięcznik, a swoim zasięgiem obejmowała wyłącznie miasto Jędrzejów. W takim kształcie pismo przetrwało do września 1998 r., kiedy przekształciliśmy je w dwutygodnik i rozszerzyliśmy kolportaż na teren całego powiatu jędrzejowskiego. W marcu 2000 r. zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tygodniowego cyklu wydawniczego.

Gazeta Jędrzejowska” jest członkiem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, zrzeszającego kilkadziesiąt największych niezależnych pism lokalnych w Polsce. Nasze pismo trzykrotnie było nagradzane w ogólnopolskich konkursach dla niezależnej prasy lokalnej, organizowanych przez Fundację IDEE (Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej). W 1994 r. otrzymaliśmy III nagrodę w kategorii miesięczników, w 1998 r. – I nagrodę w kategorii miesięczników. W 2000 r., w konkursie podsumowującym 10 lat działalności wolnej prasy w Polsce, zostaliśmy uhonorowani zaszczytnym tytułem „Gazety Dziesięciolecia”.