16 stycznia o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat planów rozbudowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Kije. Wezmą w nim udział projektanci oraz pracownicy kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja dotyczy osiemnastokilometrowego odcinka od okolic węzła przy drodze S7 na pograniczu Jędrzejowa i Piasków do obwodnicy Kijów. Przewiduje się rozbudowę drogi krajowej 78 o przekroju jednojezdniowym drogowym i ulicznym oraz budowę jezdni dodatkowych, skrzyżowań, dróg rowerowych i pieszych. Ma to przyczynić się m.in. poprawy jakości drogi i dostosowanie jej do wciąż wzrastającego ruchu, a przede wszystkim do polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W przedłożonym do konsultacji projekcie przewidziano trzy warianty inwestycji (https://dk78-jedrzejow-kije.pl/o-inwestycji/). Pierwszy zakłada, że krajowa 78 będzie miała przebieg zbliżony do obecnego. W wariancie drugim i trzecim na początkowym odcinku droga przebiegać będzie po nowym śladzie, omijając miejscowości Piaski, Borki i Jasionnę, by po 10 kilometrach wrócić na stary szlak.

Na stronie internetowej www.dk78-jedrzejow-kije.pl zamieszczono materiały informacyjne dotyczące inwestycji, wśród których znajduje się „formularz opinii” (do pobrania), umożliwiający wskazanie preferowanego wariantu oraz przekazanie ewentualnych uwag lub sugestii. Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zaopatrzone w adres zgłaszającego uwagi, wnioski lub zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i, w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, będą uwzględnione. Wypełniony formularz (skan) należy przesłać do 2 lutego na adres e-mailowy: kontakt@dk78-jedrzejow-kije.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Multiconsult Polska Sp. z o.o. Biuro w Gliwicach, ul. Sowińskiego 11, 44-121 Gliwice.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Imielno odbędzie się 17 stycznia o godz. 15.00 w siedzibie OSP w Motkowicach, zaś z mieszkańcami gminy Kije 19 stycznia o godz. 15.00 w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach.

Na zdjęciu: mieszkańcy Piasków od dawna walczą o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 78 (rok 2019, spotkanie w tej sprawie).