Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy w „Gazecie Jędrzejowskiej” 25 lat temu. W maju 1996 r. w Jędrzejowie dużo mówiło się o budowie wschodniej obwodnicy, pływalni, remoncie organów w klasztorze i adaptacji budynku byłego żłobka.

W maju 1996 r. mieszkańcy Jędrzejowa i okolicznych miejscowości, przez których nieruchomości miała przebiegać obwodnica wschodniej Jędrzejowa, otrzymali decyzję Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji, co umożliwiało podjęcie dalszych decyzji, m.in. wywłaszczanie gruntów pod obwodnicę. Sama decyzja o budowie zapadła jeszcze w marcu 1993 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi wniesione wówczas przez mieszkańców, decyzja o budowie uprawomocniła się w lutym 1994 r., a w na początku 1996 r. Urząd Miejski wydał wspomnianą decyzję o warunkach zabudowy. Część mieszkańców Piasków zamierzała złożyć odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, domagając się uchylenia decyzji magistratu, w obawie przed pogorszeniem warunków bytu spowodowanego natężeniem hałasu, wibracji oraz skażenia pochodzącego od spalin. Proces odwołań i wywłaszczeń toczył się przez kolejne lata, a sama budowa obwodnicy wschodniej prowadzona była w latach 2003-2005.

22 maja w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie przebywał wiceminister kultury i sztuki Tadeusz Polak, który miał dla władz miasta dobrą informację o przekazaniu pieniędzy na renowację zabytkowych organów i remont dachu klasztoru oraz na remont kościoła Świętej Trójcy. Tu warto dodać, że organy były remontowane przez 21 lat, od 1978 r.

Zarząd Miejski w Jędrzejowie ogłosił przetarg na wykonanie prac remontowych w budynku byłego żłobka, przy obecnej ul. 11 Listopada 113 b, oddanego wtedy Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół został zobowiązany do dokonania zmiany projektu prac w żłobku oraz do przygotowania dokumentacji obiektu celem przekazania jej kierownictwu OPS-u. Podczas sesji 30 maja radni zdecydowali się przyznać 2 mld starych złotych na rozpoczęcie budowy pływalni przy SP nr 4 w Jędrzejowie. Zespół „Strych Dziadka Hieronima” został zakwalifikowany do udziału w koncercie „Debiuty” podczas Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’96, który miał rozpocząć się 27 czerwca. Kronika policyjna donosiła o włamaniu do zlewni mleka w Chomentowie, należącej do OSM Jędrzejów. Złodzieje skradli pompę nabiałową wraz z silnikiem, herbatę, kawę oraz 34 pieluchy tetrowe o łącznej wartości 517,10 zł.

Na zdjęciu: budowa pływalni w Jędrzejowie.