Kontynuujemy cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy 25 lat temu. W sierpniu 1995 r. pisaliśmy o planach budowy basenu przy Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie i znalezieniu czołgu z pociskami w Lścinie.

Jak dowiedziała się „Gazeta Jędrzejowska” z nieoficjalnych źródeł, władze miejskie starały się o budowę basenu rehabilitacyjno-sportowego, który usytuowany byłby przy Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie. Przygotowana została dokumentacja techniczna budowy. Zarząd Miejski wyasygnował na ten cen 45 mln starych zł. W sprawę zaangażowanych było kilka instytucji, m.in. władze miejskie i ZOZ. Oczekiwano, że projekt budowy basenu rehabilitacyjnego, który mieściłby się przy liceum, zyska poparcie władz oświatowych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucje te mogłyby współfinansować inwestycję.

Mieszkańcy wsi Lścin dokonali niecodziennego odkrycia. Na podmokłej łące odnaleziono niemiecki czołg z czasów II wojny światowej, który był w bardzo złym stanie. Zainteresowali się nim zbieracze złomu. Część czołgu została przewieziona na punkt złomu. Wówczas na wszystkich padł blady strach. Ściągnięto wojsko, bo jak się okazało w środku pojazdu znajdowało się ok. 50 pocisków. Po rozbrojeniu czołg został przewieziony do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Niecały wrak trafił jednak do muzeum. Niektóre części skradziono np. radiostację.

W lipcu na zlecenie władz miejskich przy ul. 3 Maja, na tyłach dawnej apteki przy ul. Kościelnej, gdzie obecnie stoi budynek sklepu CCC, wybudowany został nowy plac targowy. Nikt jednak nie pomyślał o rozreklamowaniu targowiska wśród rolników i ich klientów przez to w sierpniu plac świecił pustkami. Ronicy z Jędrzejowa i okolicznych wsi – za naszym pośrednictwem – zapraszali mieszkańców Jędrzejowa na plac przy ul. 3 Maja, gdzie można było kupić świeże i tanie owoce oraz warzywa.