Powiat. Po lekkim, ubiegłorocznym wzroście liczby Polaków, znowu nas ubywa.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w końcu czerwca 2018 r. ludności Polski liczyła 38 mln 413 tys. osób; w miastach mieszkało 23 mln 095 tys. osób (60 proc. populacji), na wsi 15 mln 318 tys. W pierwszym półroczu tego roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 20 tys. osób – oznacza to ubytek o 0,05 proc. W I półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się zmniejszyła (o 11 tys., tj. – 0,03 proc.) – chociaż w całym 2017 r. odnotowano wzrost jej liczby – o 1 tys. (pierwszy raz po spadku w latach 2012-2016).

Według GUS spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji, czyli nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016-2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.

W I półroczu urodziło się – ponad 6 tys. dzieci mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (ponad 193 tys. urodzeń żywych). Zmarło ponad 215 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2017 r. liczba zgonów zwiększyła się o ponad 4 tys. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł – 21,7 tys.

Przeanalizowaliśmy dane GUS w powiecie jędrzejowskim. Największą gminą jest Jędrzejów. Ogółem mieszkają tutaj 28 tys. 243 osoby, w tym 13 tys. 670 mężczyzn i 14 tys. 573 kobiet. W mieście mieszka 15 tys. 282 osób, na wsi – 12 tys. 961. Następny w kolejności jest Sędziszów; w pierwszej połowie br. mieszkało tutaj w sumie 12 tys. 560 osób, w tym 6221 mężczyzn i 6339 kobiet. Gminę Małogoszcz zamieszkuje 11 tys. 636 osób, w tym 5818 mężczyzn i 5818 kobiet. Gmina Sobków ma 8509 mieszkańców, w tym 4277 mężczyzn i 4232 kobiet. Wodzisław ma 7059 mieszkańców, w tym 3549 mężczyzn i 3510 kobiet. Nagłowice liczą 4996 osób, w tym 2746 mężczyzn i 2493 kobiet. Słupia jest gminą liczącą 4349 mieszkańców, w tym 2150 mężczyzn i 2199 kobiet, Najmniejszą gminą w powiecie jędrzejowskim jest Imielno; mieszka tutaj 4417 osób, w tym 2221 mężczyzn i 2196 kobiet. W większości gmin jest więcej kobiet, tylko w Sobkowie i Imielnie jest więcej mężczyzn niż kobiet, zaś w Małogoszczu po równo – 5815 kobiet i mężczyzn.

Najwięcej dzieci rodzi się w dużych gminach; w Jędrzejowie w grupie wiekowej 0-4 jest 1176, w Sędziszowie – 575, w Małogoszczu – 539. Dość sporo dzieci rodzi się w Sobkowie, w pierwszym półroczu br. było 445 obywateli w wieku 0-4 lat.

Nasze społeczeństwo zauważalnie się starzeje. Najwięcej osób w naszym powiecie jest w wieku 60-64 lat. Jak łatwo zauważyć są to osoby wieku emerytalnym. Niezbyt dobrze to rokuje na przyszłość.