Obecny postęp technologiczny wymaga coraz większego zużycia energii, a co za tym idzie – powoduje z roku na rok coraz większą dewastację środowiska naturalnego. Inżynieria ochrony środowiska to dziedzina, która zajmuje się analizowaniem wszelkich spraw dotyczących naturalnego środowiska oraz wprowadzaniem działań dotyczących jego ochrony. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Przekonajmy się!

Jak zostać inżynierem ochrony środowiska?

Warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia w charakterze inżyniera ochrony środowiska jest ukończenie studiów inżynierskich lub magisterskich na kierunku ochrona środowiska. Studiować można zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studenci mają możliwość wyboru jednej z wielu specjalności, między innymi: klimatyzacja, hydroinżynieria, bhp i zarządzanie środowiskiem. Przedmioty zdawane na maturze, które są najczęściej wymagane w procesie rekrutacji to: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka oraz język obcy.

Gdzie można pracować jako inżynier ochrony środowiska?

Inżynier ochrony środowiska może szukać stałego zatrudnienia jako projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji dotyczących ochrony środowiska. Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należy analiza wpływu różnorodnych czynników technologicznych na środowisko naturalne, monitorowanie przestrzegania norm i zasad ochrony środowiska oraz kontrolowanie procesu utylizacji odpadów produkcyjnych. Miejsca pracy czekają w instytucjach państwowych, biurach projektowych, w zakładach przemysłowych, instytucjach badawczych, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych.

Jak wyglądają zarobki?

Średnia zarobków na stanowisku inżyniera ochrony środowiska wynosi 5500 zł brutto. Co wpływa na wysokość wynagrodzenia? Przede wszystkim jest to staż pracy, zakres wykonywanych obowiązków, a także poziom obejmowanego stanowiska. Duże znaczenie w tym przypadku ma lokalizacja firmy oraz wielkość i charakter danego przedsiębiorstwa.

Inżynier ochrony środowiska – jakie powinien mieć cechy?

Głównym wymogiem do podjęcia pracy na tym stanowisku jest zdobyta na uczelni wyższej wiedza na temat środowiska naturalnego oraz znajomość przepisów dotyczących jego ochrony. Ważną cechę stanowi także komunikatywność. Praca ta wymaga częstych konsultacji z członkami zespołu, różnymi działami firmy oraz innymi instytucjami, dlatego ważne jest sprawne zdobywanie i przetwarzanie potrzebnych informacji. Inżynier ochrony środowiska powinien biegle władać językiem angielskim, gdyż realizacja niektórych projektów wymaga kontaktu z instytucjami lub firmami zagranicznymi.

Na theprotocol znajdziesz szereg ciekawych ofert zatrudnienia. Sprawdź i wybierz coś dla siebie!

Na czym dokładnie polega praca inżyniera ochrony środowiska?

Obowiązki zawodowe na stanowisku inżyniera ochrony środowiska związane są przede wszystkim z analizowaniem wyników badań i efektów wprowadzanych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Inżynier musi wykazywać się analitycznym myśleniem oraz wielozadaniowością. Wprowadzane rozwiązania wymagają stałej modernizacji, dlatego też inżynier powinien myśleć przyszłościowo oraz być kreatywny.

Praca inżyniera ochrony środowiska jest niezwykle istotna. Osoby pracujące na tym stanowisku stwarzają coraz nowocześniejsze możliwości między innymi dla przemysłu, by niwelować jego destrukcyjny wpływ na środowisko. Specjaliści w tej dziedzinie są stale poszukiwani, a firmy proponują korzystne warunki zatrudnienia. Być może to praca właśnie dla Ciebie! Szukasz pracy na stanowisku inżynier ochrony środowiska? Zajrzyj na https://www.pracuj.pl/.