Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy w „Gazecie Jędrzejowskiej” 25 lat temu. Rok 1996 zaczął się dla naszej redakcji udziałem w programie telewizyjnym, a władze Jędrzejowa planowały budowę pływalni.

15 stycznia 1996 r. w Jędrzejowie gościła telewizja. W porannym programie „Kawa czy herbata” zaprezentowano Muzeum im. Przypkowskich oraz gości zaproszonych przez dyrektora Piotra Macieja Przypkowskiego. A byli to: zespół „Animato” z Kielc, Kompania Artystyczna „Strych Dziadka Hieronima” oraz „Gazeta Jędrzejowska”.

Od kradzieży zaczął się nowy rok w jędrzejowskim klasztorze. 9 stycznia nieznani sprawcy z niezamkniętego pomieszczenia starej, nieczynnej już kuźni na terenie klasztoru skradli blachę, przeznaczoną na pokrycie dachu. Złodzieje skradli 20 arkuszy blachy miedzianej oraz 360 kg blachy zrolowanej. Straty oszacowano na ok. 6 tys. zł.

We znaki dała się znać zimowa aura. Tęgi mróz trzymał od połowy listopada. Dla mieszkańców uciążliwe były śliskie chodniki i ulice, które rzadko kiedy były odśnieżane i posypywane piaskiem. Od listopada do lutego w przychodni chirurgicznej pomocy udzielono ok. 700 osobom, które zgłosiły się do przychodni ze złamaniami i skręceniami kończyn. Silne mrozy spowodowały wiele awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W styczniu doszło do 11 awarii, wszystkie na terenie miasta (w styczniu 1995 r. było ich pięć). W lutym było ich 17, w tym 15 na terenie miasta (w analogicznym okresie ubiegłego roku była tylko jedna). Wiele kłopotów sprawiało służbom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zamarzanie przyłączy wodociągowych. Najpoważniejsza awaria miała miejsce przy ul. św. Barbary, która objęła 150-metrowy odcinek wodociągu.

Wiceburmistrz Jędrzejowa Marek Grad zapowiadał w wywiadzie dla gazety, że jest duże prawdopodobieństwo, że w 1996 r. uda się rozpocząć pracę przy budowie pływalni przy ówczesnej SP nr 4. Trwały rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat dofinansowania. Wiceburmistrz traktował sprawę poważnie. Gdyby nie udało się rozpocząć inwestycji, uznałby to za osobistą porażkę. Zapowiadał wówczas, że zamiast pływalni budowane będą boiska, a przede wszystkim zostanie wytynkowana szkoła. Sprawa rozwiązała się we wrześniu 1996 r., kiedy został rozstrzygnięty przetarg. Pływalnia została otwarta we wrześniu 2000 r., w jej otwarciu uczestniczyła m.in. ówczesna prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.