W niedzielę, 18 lutego, w Sobkowie uczczono 161. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wójt Tomasz Chaja poinformował o rozpoczęciu starań o odzyskanie praw miejskich.

Obchody rozpoczęły się od zapalenia zniczy ma mogiłach powstańców Grzegorza Świeżawskiego i Jana Lipińskiego, znajdujących się na miejscowym cmentarzu. Następnie podczas mszy św. Stanisław Osowski, nauczyciel i regionalista, przedstawił krótki rys historyczny powstania styczniowego na ziemi świętokrzyskiej oraz przybliżył wątek dotyczący pobytu wojsk gen. Mariana Langiewicza w Sobkowie.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli pod odsłonięty w ubiegłym roku pamiątkowy obelisk w parku. Na czele pochodu znajdowały się poczty sztandarowe szkół i OSP oraz grupy rekonstrukcyjne. Pod obeliskiem odśpiewano hymn Polski, odczytano apel pamięci, a członkowie grupy rekonstrukcyjnej Żuawi z Buska-Zdroju oddali salut honorowy.

Wójt Sobkowa Tomasz Chaja przypomniał, że w latach 1863-1864 mieszkańcy Sobkowa udzielali powstańcom pomocy, co jego zdaniem skutkowało utartą praw miejskich.

– Rozpoczęliśmy starania o odzyskanie praw miejskich. Za tym pomysłem opowiedzieli się również mieszkańcy. Gdyby wszystko się udało, to w styczniu 2025 r. Sobków na powrót mógłby stać się miastem, co przyczyniłoby się, mam taką nadzieję, do lepszego rozwoju naszej miejscowości – powiedział T. Chaja.

Na zakończenie uroczystości delegacje samorządu złożyły wiązkami kwiatowi, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chomentowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym przedstawili patriotyczno-historyczny montaż słowno-muzyczny.