27 grudnia 2021 r. w wieku 63 lat zmarł Andrzej Piątek, były komendant powiatowy policji w Jędrzejowie. Uroczystości pogrzebowe z udziałem kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji odbyły się 30 grudnia 2021 r. klasztorze Cystersów.

Nabożeństwo żałobne celebrowali kapelan jędrzejowskiej policji o. Wiesław Kundera i proboszcz z Łysakowa ks. Zbigniew Klepacz. W imieniu policjantów Andrzeja Piątka pożegnał komendant powiatowy Tomasz Sołtysik, który w skrócie przypomniał karierę zawodowe zmarłego.

Andrzej Piątek pracę w służbach mundurowych rozpoczął w 1985 r. Od 1991 r. dowodził plutonem, później był naczelnikiem sekcji kryminalnej, następnie zastępcą komendanta, a od 2002 do 2006 r. komendantem powiatowym policji w Jędrzejowie. W 2006 r. odszedł na emeryturę.

Jak podkreślił Tomasz Sołtysik, wielu obecnych na uroczystości pogrzebowej policjantów uczyło się od Andrzeja Piątka niełatwego policyjnego rzemiosła.

– To on zapoczątkował zwyczaj corocznego uczestnictwa jędrzejowskiej policji w mszy św. w klasztorze Cystersów z okazji Święta Policji. Zwyczaj ten stał się naszą tradycją. Służbę traktował jako największy zaszczyt i honor. Bycie oficerem policji postrzegał jako najwyższe wyróżnienie – mówił T. Sołtysik.

Andrzej Piątek został pochowany na cmentarzu klasztornym. Pożegnało go liczne grono obecnych i emerytowanych pracowników policji.

Na zdjęciu: rok 2002, Andrzej Piątek (z prawej) odbiera nominację na komendanta powiatowego policji w Jędrzejowie.