24 listopada w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się uroczysta gala, podczas której po raz 18 wręczono statuetki „Złotego Gryfa” dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla powiatu jędrzejowskiego.

W tym roku kapituła nagrody, działająca pod przewodnictwem Marka Mentla, przyznała sześć wyróżnień w następujących kategoriach: działalność samorządowa i administracja publiczna – emerytowany sekretarz powiatu jędrzejowskiego Julian Baran, lokalny rozwój gospodarczy – Rafał Wiśniowski z Mieronic (prowadzi warsztat samochodowy) i Zbigniew Włodarczyk z Sudołu (firma Grupa Włodarczyk), działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej – Radosław Wąchała z Żarczyc Dużych (firma Rad-Bud), edukacja, kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych – Kazimierz Suliga z Piotrkowic (99-letni kombatant), ochrona środowiska i turystyka – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (obecnie zarządza jędrzejowską kolejką wąskotorową). Statuetki wręczyli: starosta Paweł Faryna, wicestarosta Maria Barańska i przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel.

Uroczystą galę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu: zespołu tanecznego „Kaprys” z Małogoszcza, uczestników zajęć Fabryki Muzyki Magdaleny i Jakuba Wojtasików oraz rodzeństwa Bartka i Barbary Leśniewskich. Gwiazdą wieczoru była Magdalena Paradziej, finalistka programu „The Voice of Poland”.