Z ostatniego pomiaru ruchu wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat natężenie ruchu na północnej i wschodniej obwodnicy Jędrzejowa wzrosło o ponad 60 proc.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych przedstawiała wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), który wykonywany jest raz na pięć lat w całej Polsce. Ostatni rozpoczął w 2020 r., ale ze względu na pandemię prowadzony był także w 2021. Pojazdy w regionie świętokrzyskim liczone były w całości automatycznie na podstawie nagrań z kamer zamontowanych w 83 punktach pomiarowych przy drogach krajowych.

Oto dane z odcinków na terenie powiatu jędrzejowskiego: węzeł Jędrzejów Północ – węzeł Jędrzejów Wschód (obwodnica Jędrzejowa) – wzrost o 65,58 proc., węzeł Jędrzejów Południe – Mierzawa – wzrost o 65,28 proc.) i węzeł Jędrzejów Wschód – węzeł Jędrzejów Południe (obwodnica Jędrzejowa) – wzrost o 58,58 proc.).