Od nowego roku drastycznie wzrosną ceny gazu i prądu. W Jędrzejowie należy się również spodziewać podwyżki cen ciepła.

Według oficjalnych rządowych zapowiedzi rachunki gospodarstw domowych za gaz będą wyższe średnio o 54 proc., a za energię elektryczną o 24 proc. Ponieważ na osiedlach mieszkaniowych w Jędrzejowie jest ogrzewanie gazowe, zapytaliśmy Wojciecha Nogę, prezesa zarządu Veolia Południe, która jest operatorem osiedlowych kotłowni, czy planowana jest podwyżka opłat za dostarczanie ciepła. Otrzymaliśmy taką oto, krótką odpowiedź:

„W związku ze znaczącymi zmianami ceny gazu i energii elektrycznej, z dniem 3.12.2021 r. Veolia Południe złożyła do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o korektę aktualnej taryfy. Po przeprocesowaniu wniosku zostaną ogłoszone nowe stawki taryfowe na ciepło, które zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku”.