Od 1 sierpnia mieszkańcy gminy Wodzisław więcej zapłacą za wywóz odpadów komunalnych.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta i Gminy można przeczytać, że dotychczasowe opłaty za odbiór śmieci nie wystarczały na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać go gospodarki odpadami.

Od 1 sierpnia za wywóz odpadów segregowanych jedna osoba zapłaci 16 zł (do tej pory było 13,50 zł); jeśli w gospodarstwie jest kompostownik, stawka wynosić będzie 15 zł (dotąd 12,50 zł). Za opłaty niesegregowane mieszkańcy zapłacą trzykrotność stawki podstawowej czyli 48 zł (dotąd 40,50 zł).

Ustalono również miesięczne stawki opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i zbierane są w sposób selektywny. Opłaty zależą od wielkości pojemnika i wynoszą: 120 litrów – 6,60 zł, 240 litrów – 13,30 zł, 1100 litrów – 61 zł, kontener Kp 7 – 380 zł, worek o pojemności 120 litrów – 19 zł, worek o pojemności 240 litrów – 38 zł. W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty są odpowiednio wyższe i zależnie od pojemności pojemnika wynoszą: 120 litrów – 19,80 zł, 240 litrów – 39,90 zł, 1100 litrów – 183 zł, kontener Kp 7 – 1140 zł, worek o pojemności 120 litrów – 57 zł, worek o pojemności 240 litrów – 114 zł.

Podczas sesji radni zwrócili uwagę, że należy wzmóc kontrolę nad tymi posesjami, których właściciele deklarują, że są one niezamieszkałe, a w rzeczywistości ludzie tam mieszkają. Jeden z pracowników Urzędu Miejskiego powiedział jednak, że gmina na bieżąco sprawdza, czy wszyscy są zgłoszeni do systemu.