Jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy jest wypowiedzenie. Przyjmuje ono bardzo różne formy, zależne jest bowiem od rodzaju dotychczas obowiązującej umowy, na podstawie której świadczona była praca.

Czym jest wypowiedzenie?

To jednostronne oświadczenie woli, mające na celu zakończenie umowy o pracę. Nie wymaga zgody obu stron, bo jest to decyzja pracownika lub pracodawcy. Jeśli współpraca z  dotychczasowym pracodawcą ci się nie układa i znalazłeś na Pracuj.pl ciekawsze propozycje, wystarczy, że złożysz odpowiednie pismo w przewidzianym terminie. Podobnie twój szef, jeśli nie jest zadowolony z wykonywanych przez ciebie obowiązków, może rozwiązać umowę. Obie strony mogą więc zakończyć w ten sposób dotychczasową współpracę, nie ustalając ze sobą przyczyn i powodów takiej decyzji.

Okres wypowiedzenia

Czas, potrzebny do właściwego obliczenia terminu, w którym po raz ostatni spotkamy  się z dotychczasowym pracodawcą, zależy od rodzaju zawartej umowy, czasu na, który została zawarta oraz naszego stażu pracy w danej firmie. Ten ostatni punkt ma znaczenie tylko w przypadku umów na czas niekreślony. Jeśli nasza umowa dotyczyła wyłącznie okresu próbnego i zawarta była na dwa tygodnie, a praca nam się nie spodobała i nie planujemy jej kontynuować, musimy o tym uprzedzić na trzy dni przed jej zakończeniem. Jeśli przepracowaliśmy trzy miesiące, potrzebujemy dwóch tygodni na wypowiedzenie. W przypadku umów na czas nieokreślony i określony, czas wypowiedzenia zależy od stażu pracy u konkretnego pracodawcy. Ci, którzy pracowali stosunkowo krótko, mniej niż pół roku mają na rozliczenie się z dotychczasowych obowiązków dwa tygodnie. Nieco więcej czasu potrzebuje pracodawca na znalezienie zastępcy dla pracownika zatrudnianego przez blisko trzy lata, bo okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Ci, którzy pracowali minimum trzy lata mają trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Rozwiązanie tego typu umowy z punktu widzenia pracodawcy jest nieco trudniejsze niż innych. Pracownik nie ma z tym najmniejszego problemu, składa odpowiedni dokument, pracuje przez wyliczony okres i odchodzi, korzystając z lepszej oferty pracy. Pracodawca natomiast jest zobligowany do podania przyczyny rozwiązania umowy. Musi być ona prawdziwa i konkretna. Najczęstszym powodem zwolnienia pracownika jest naruszenie obowiązków pracowniczych lub nienależyte wywiązywanie się z nich.