Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie pod hasłem „Dziękujemy za dobro, za serce, za uśmiech” miało miejsce pożegnanie odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora tej placówki Marka Maja.

Na boisku szkolnym zgromadziła się cała społeczność „dwójki”: uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz delegacja rodziców. Byli również m.in. burmistrz Marcin Piszczek i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kruk.

Na początku spotkania członkowie specjalnej szkolnej kapituły wręczyli Markowi Majowi statuetkę „Najlepszego dyrektora szkoły”. Elżbieta Sych, zastępca dyrektora, w krótkich słowach podsumowała dokonania Marka Maja, parafrazując znane powiedzenie: „zastał szkołę drewnianą, a zostawił murowaną”. Z inicjatywy nauczycieli wszystkie jego zasługi zostały opisane w specjalnym, oprawionym w ramkę wydaniu „Gazety Jędrzejowskiej”, które przekazano dyrektorowi. Delegacja uczniów wręczyła koszt pełen serduszek z życzeniami od każdej klasy. W imieniu rodziców podziękowania złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Zaczkowska-Stępień. Podobnie uczynili Marcin Piszczek i Robert Kruk (obaj są absolwentami „dwójki”) oraz szefowa ZNP Lidia Osińska.

Był również specjalny program artystyczny w wykonaniu uczniów, na który składały się wzruszające piosenki i dynamiczne tańce. Gościnnie zaśpiewała wokalistka Marcelina Woźnica, również absolwentka „dwójki”. Na koniec uroczystości wszyscy odśpiewali gromkie „Sto lat”, a na stole pojawił się pożegnalny tort.

Wzruszony Marek Maj podziękował wszystkim za piękne pożegnanie, za lata wspólnej, solidarnej pracy na rzecz uczniów i tego, by ciągle polepszać i wzbogacać warunki zdobywania przez nich wiedzy. Marek Maj dyrektorem SP nr 2 był od 1 września 2002 r. Przez 21 lat zmienił wizerunek szkoły i ją unowocześnił, m.in. poprzez wprowadzenie elektronicznego dziennika, e-sekretariatu, e-świadectw i tablic interaktywnych, utworzenie pracowni komputerowej oraz uruchomienia w szkolnej bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Pozyskał fundusze m.in. na termomodernizację szkoły, budowę parkingu i ogrodzenia, kapitalny remont i wyposażenie kuchni, zainstalowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych, remont klas i sali gimnastycznej oraz budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem apelowym. W okresie jego kadencji w szkole realizowano wiele projektów i programów edukacyjnych, które pozwalały uczniom zdobywać dodatkową wiedzę. Był pomysłodawcą wielu imprez, a wśród nich dwóch wyjątkowych widowisk: „Jasełka Bożonarodzeniowe” i „Dwójka Dzieciom”. Szczególną uwagę przykładał do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania i wychowania młodego pokolenia.