W sobotę, 8 czerwca, odbył się doroczny zjazd Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia połączony z promocją świeżo wydanych dwutomowych „Dziejów Wodzisławia”.

W spotkaniu udział wzięli autorzy monografii historycznej: dr Mariusz Lubczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, (napisał tom I: „Do roku 1795”) i dr hab. Krzysztof Ślusarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (tom II: „W dobie zaborów 1795-1918”). Krzysztof Ślusarek opowiedział, jak doszło do powstania publikacji, a także o tym, z jakimi problemami autorzy borykali się przy jej pisaniu, a następnie wygłosił wykład pt. „Burmistrzowie Wodzisławia w XIX wieku”. Po wykładzie autorzy podpisywali książki.

„Dzieje Wodzisławia” powstały z inicjatywy burmistrza Dominika Łukasika, a całe przedsięwzięcie wydatnie wspierała Teresa Szwaczka, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. W najbliższym czasie powinien powstać kolejny tom (lata 1918-1939), którego autorem będzie dr Michał K. Nowak.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac Zbigniewa Kasprzaka oraz Lecha Kalamata, mieszkającego w Kandzie artysty pochodzącego z okolic Wodzisławia. Jak zawsze był też czas na śpiewanie piosenek patriotycznych i biesiadnych (przygrywał akordeonista Włodzimierz Kozendra).

Zjazd zakończył się wyborami władz Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. Na kolejną kadencję zarząd będzie pracował w składzie: Teresa Szwaczka – prezes, Anna Brożek – skarbnik, Dagmara Bednarska – sekretarz, Paulina Golonka i Jolanta Kozłowska – członkowie. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Danuta Skierska, Anna Pluta i Lucyna Kaliś.