18 lipca odbędą się wybory uzupełniające w gminie Sędziszów, po tym jak jeden z radnych zrezygnował z mandatu.

Wybory odbędą się w okręgu wyborczym nr 6, obejmującym sołectwa: Jeżów, Klimontów, Klimontówek i Podsadek. Wybierany będzie jeden radny, po tym jak 31 marca br. Jakub Kubiec zrezygnował z mandatu. Komisarz Wyborczy w Kielcach III postanowieniem z 1 kwietnia 2021 r. wygasił jego mandat. Do 13 czerwca można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie listy kandydatów na radnego.