Nowo wybrani włodarze gmin i radni na początku maja otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Podczas inauguracyjnych sesji wybrano przewodniczących rad i ich zastępców, a w powiecie dodatkowo starostę i zarząd.

W Radzie Powiatu samodzielnie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 12 mandatów (pozostałe ugrupowania zdobyły dziewięć mandatów: Trzecia Droga PSL – Polska 2050 – pięć, Blok Samorządowy – trzy, Kolacja Obywatelska – jeden). Kandydatem PiS na starostę był pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji Paweł Faryna, natomiast opozycja wystawiła Pawła Olszaka. W tajnym głosowaniu wygrał Paweł Faryna – otrzymał 12 głosów, Paweł Olszak – siedem. Wicestarostą została ponownie Maria Barańska, a w skład Zarządu Powiatu weszli: Renata Kawiorska, Zofia Stanek i Jarosław Krawczyk. Przewodniczącym Rady Powiatu drugi raz z rzędu został Marek Mentel, wiceprzewodniczącymi: Renata Koziara i Mariusz Wawrzyło (wszyscy z PiS).

Nowe władze gminy Małogoszcz. Fot. Sylwia Długosz.

We władzach gmin powiatu jędrzejowskiego zasiadają (skład władz gminy Jędrzejów podaliśmy wczoraj):

• Imielno – wójt: Michał Sobczyk (nowo wybrany), przewodniczący Rady Gminy: Michał Misztal, wiceprzewodniczący: Jerzy Wielochowski

• Małogoszcz – burmistrz: Paweł Król (nowo wybrany), przewodniczący Rady Miasta i Gminy: Michał Borowski, wiceprzewodniczący: Izabela Maroń i Stanisław Tracichleb

• Nagłowice – wójt: Jacek Lato (od 2018 r.), przewodniczący Rady Gminy: Szczepan Treter, wiceprzewodniczący: Jan Jaworski

• Oksa – wójt: Tadeusz Soboń (od 2006 r.), przewodnicząca Rady Gminy: Lidia Turek, wiceprzewodnicząca: Halina Bodzioch

• Sędziszów – burmistrz: Wacław Szarek (od 2002 r.), przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Konieczna, wiceprzewodniczący: Dariusz Wróbel i Zbigniew Adamski

• Słupia – wójt: Tomasz Koper (od 2018 r.), przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Kornalska, wiceprzewodniczący: Artur Smędzik

• Sobków – wójt: Tomasz Chaja (od 2018 r.), przewodniczący Rady Gminy: Stanisław Szlembarski, wiceprzewodniczący: Urszula Dominowska i Józef Pyjas

• Wodzisław – burmistrz: Dominik Łukasik (od 2018 r.), przewodnicząca Rady Miejsko-Gminnej: Joanna Kozłowska, wiceprzewodniczący: Janusz Zasada.

Na zdjęciu u samej góry: nowe władze gminy Imielno. Fot. Włodzimierz Węglowski.