Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od Jędrzejowa do Małogoszcza. Dzięki temu w Podchojnach i Laskowie powstaną chodniki.

– W ramach inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej wybudowane zostaną chodniki w miejscowości Lasków – 520 m po prawej i 340 m po lewej stronie jezdni oraz 150 m w Podchojnach. Prowadzić one będą do zatoczek przystankowych. Jest to odpowiedź na postulaty mieszkańców, którzy już od dawna apelowali o ich budowę, by poprawić bezpieczeństwo pieszych – powiedział „Gazecie Jędrzejowskiej” Dariusz Adamek, wicedyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Oprócz chodników wykonane zostanie odmulenie rowów i przebudowa przepustów pod zjazdami na posesje, pobocza zostaną wyspane kruszywem oraz położona będzie nowa nawierzchnia na odcinku ok. 700 m w Laskowie i 120 m w Podchojnach. Ponadto wzmocniona zostanie nawierzchnia przy skrzyżowaniach z drogą gminną i powiatową, a w Laskowie wybudowany będzie kanał technologiczny o długości 700 m.

Zadowolenia z budowy chodnika w Laskowie nie kryje sołtys Jadwiga Głogowska.

– Dla nas to ważna sprawa. Droga na Małogoszcz jest bardzo ruchliwa, jeździ nią dużo samochodów ciężarowych. Piesi nie czuli się tam bezpiecznie, dlatego domagaliśmy się budowy chodnika – powiedziała Jadwiga Głogowska. Wykonawcą robót w Laskowie jest firma „Dukt” z Nowin (koszt wynosi ok. 1,7 mln zł), natomiast w Podchojnach firma „Bakamex” z Kielc (ok. 434 tys. zł).