Nie wszyscy wiedzą, że w naszym regionie działa towarzystwo naukowe noszące imię bł. Wincentego Kadłubka.

Chodzi o Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, którego prezesem jest ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stowarzyszenie organizuje odczyty, sesje i objazdy naukowe. Raz w miesiącu odbywają się spotkania on-line, podczas których omawiana jest historia poszczególnych kościołów, biografie duchownych i artystów oraz ważne wydarzenia z życia Kościoła.

Niedawno wyjazdowe spotkanie towarzystwo zorganizowało w Jędrzejowie. W jego trakcie prof. Waldemar Kowalski w UJK opowiedział jak powstawała monografia historyczna parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie, którą przed laty napisał wspólnie z nieżyjącym już ks. prof. Danielem Olszewskim. Sylwetkę tego ostatniego badacza, wywodzącego się z Jasionny, przedstawił Stanisław Osowski.

Członkowie i sympatycy towarzystwa odwiedzili również klasztor Cystersów, w którym Wincenty Kadłubek spędził ostatnie lata życia (na zdjęciu).