Blisko 800 tys. zł dofinasowania otrzyma gmina Jędrzejów na termomodernizację wiejskich świetlic w Piaskach i Brynicy Suchej.

Umowę na dofinansowanie projektu termomodernizacji świetlic podpisano 4 października.

– Dla naszej gminy jest to priorytetowe działanie zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska – powiedział burmistrz Marcin Piszczek.

W świetlicy wiejskiej w Piaskach zaplanowano m.in. modernizację systemu grzewczego, docieplenie stropów, wymianę drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej (22 panele). Natomiast w świetlicy w Brynicy Suchej wykonana zostanie modernizacja instalacji grzewczej, docieplenie budynku oraz wymiana drzwi.

Całkowity koszt projektu, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wynosi 1 mln 385 tys. 634 zł.