Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy w „Gazecie Jędrzejowskiej” 25 lat temu. W październiku 1996 r. pisaliśmy o wyprzedaży majątku PSS „Społem”, proteście w sprawie opóźniania budowy obwodnicy Jędrzejowa i osobach przeprowadzających przez pasy dla pieszych.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Jędrzejowie od lipca znajdowała się w stanie likwidacji. Do tej pory zakończono sprzedaż pawilonu handlowego przy ul. Bolesława Chrobrego. W najbliższym czasie – po uregulowaniu spawy własności gruntów – miały zostać wystawione na sprzedaż pawilony przy ul. 11 Listopada, masarnia, piekarnia i wytwórnia wód gazowanych. Wyprzedaż majątku była konieczna ze względu na spłatę dużego zadłużenia PSS. W październiku 1996 r. „Społem” prowadziło działalność handlową w czterech sklepach. Z dawnej, 500-osobowej załogi, pozostało 45 pracowników.

W sierpniowym numerze „Gazety Jędrzejowskiej” pisaliśmy o opóźnieniu rozpoczęcia budowy obwodnicy wokół Jędrzejowa, spowodowanego uchybieniami proceduralnymi i protestami niektórych mieszkańców Piasków. Do Urzędu Miejskiego wpłynął kolejny protest. Tym razem złożyli go mieszkańcy Partyzantów i Kieleckiej praz placu Kościuszki. Domagali się oni przyspieszenia pracy na obwodnicą, ponieważ natężenie ruchu na trasie, przebiegającej przez miasto, powodowało stałe zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Podsumowaliśmy również dwa miesiące działalności tzw. przeprowadzaczy przez pasy dla pieszych. Pojawiali się przed szkołami w swoich czarno-pomarańczowych uniformach, z tablicami ostrzegawczymi i pomagali uczniom w przechodzeniu przez ulicę. Funkcjonowali w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Były wśród nich panie i jeden pan.

Na zdjęciu: budowa obwodnicy rozpoczęła się dopiero w 2003 r.