Chętnie szukamy wiadomości na temat naszych przodków. W tym celu sięgamy po metryki kościelne, świadectwa szkolne i inne dokumenty. Poszukiwania takie wcale nie należą do łatwych, bo nie zawsze wiadomo, gdzie znajdują się odpowiednie akta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu czytelników, rozpoczynamy druk unikalnego materiału źródłowego, jakim jest wykaz ludności stałej Jędrzejowa z lat 1869-1870. Zestawienie to, obejmujące ponad 2100 nazwisk, opracowane zostało na podstawie ksiąg ludności stałej oraz księgi podatkowej miasta Jędrzejowa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach (więcej informacji na temat tych źródeł czytelnik znajdzie w książce K. Ślusarka, „Jędrzejów w latach 1795-1918. Portret miasta i jego mieszkańców”, Jędrzejów 2014).

Wykaz ludności stałej Jędrzejowa publikować będziemy w każdym wydaniu „Gazety Jędrzejowskiej”