22 lutego o godz. 16 odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona formule online i dotycząca instalacji do przetwarzania odpadów w Borszowicach.

Rozprawa administracyjna dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek firmy „Tamax” dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów w Borszowicach. Jest ona otwarta nie tylko dla stron postępowania, ale i dla społeczeństwa.

Rozprawa administracyjna odbywać się w formule online. Link do spotkania dostępny będzie za stronie internetowej bip.sedziszow.pl w dziale: Ochrona środowiska, w zakładce: Rozprawa administracyjna.