Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz parafie przygotowują wnioski i projekty grantowe w celu pozyskania unijnych środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu tych podmiotów realizują się oddolnie określone potrzeby lokalnego społeczeństwa zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Aktualnie realizowanych jest pięć projektów grantowych na kwotę 933 tys. 299,00 zł; „Zachowanie dziedzictwa lokalnego III” – 18 grantów na kwotę 221 tys. 128,00 zł, „Zachowanie dziedzictwa lokalnego IV” – 15 grantów na kwotę 198 tys. 400,00 zł „Zachowanie dziedzictwa lokalnego V” – 22 granty na kwotę 289 tys. 517,00 oraz „Promocja obszaru działania LGD II” – 10 grantów na kwotę 74 tys. 310,00. Wybrane granty dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć: organizacja spotkań integracyjno-aktywizujących, jubileusze OSP, promocja lokalnych produktów, zwyczajów i historii powstawania lokalnych produktów, zakup strojów reprezentacyjnych i ludowych dla KGW, renowacja kapliczek, miejsc kultu, doposażenie i remont miejsc integracji lokalnej, stworzenie izb pamięci, wydanie publikacji, albumów, audycji radiowych promujących działalność lokalnych stowarzyszeń, produktów, potraw i lokalnych artystów ludowych, szkolenia, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup instrumentów, nagranie filmu „Sobkowskie zakątki”, naprawa podwozia lokomotywy w stałym zakresie, odtworzenie fontanny na dziedzińcu klasztoru Cystersów w ramach grantu „Ad Fontes – Powrót do źródeł złożonego przez Archiopactwo Ojców Cystersów w Jędrzejowie” (na zdjęciach).

Dziękujemy za bardzo duże zaangażowanie lokalnego społeczeństwa, a w szczególności członków stowarzyszeń, w realizację Lokalnej Strategii Działania – dokumentu wytyczającego kierunki działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. To dzięki Wam pięknieje nasz powiat i staje się bardziej przyjazny dla swoich mieszkańców.

Tekst promocyjny