Dobiega końca aktualny okres programowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W poprzednim artykule podsumowaliśmy nabory grantowe. Teraz chcemy Państwu przybliżyć realizację przedsięwzięć: „Rozwój działalności gospodarczej”, „Podejmowanie działalności”, „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” oraz „Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych”. W bieżącym programowaniu 26 przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie na kwotę 3 151 925 zł, 52 osoby podjęły działalność gospodarczą, ogółem na kwotę 4 080 000 zł. Na infrastrukturę ogólnie wpłynęło 35 wniosków na kwotę 5 289 616 zł.

I tu należy się również wielkie podziękowanie dla lokalnych stowarzyszeń. To one były wnioskodawcami. Dziękujemy bardzo wszystkim samorządom za merytoryczne wsparcie stowarzyszeń w realizacji tych operacji. Dzięki tej wspaniałej współpracy wybudowano dwie świetlice, trzecia w trakcie realizacji budowy, wybudowano 14 obiektów rekreacyjno-sportowych i 35 obiektów dostosowano do potrzeb grup defaworyzowanych.

Obecnie, do 22 grudnia, trwa nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. Jest to już ostatni nabór w tym programowaniu.

Bogusława Wypych