We wtorek, 7 maja, odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Radni i burmistrz odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano też przewodniczącego i jego zastępców.

Pierwsza sesja miała charakter uroczysty i zarazem roboczy. Poprowadził ją radny senior Marek Skrzypiec. Z rąk Agnieszki Drozdek, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, radni odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożył ślubowanie.

Skład nowej Rady Miejskiej jest następujący: KWW Marcina Piszczka Prawi i Solidarni (11 radnych): Robert Kruk, Paweł Wojda, Izabela Zmarzły-Prokop, Łukasz Skrzypczak, Urszula Kruk, Grzegorz Kuśmierz, Karina Olesińska, Ilona Sęk, Piotr Kossakowski, Wacław Kędra i Andrzej Jakubanis; KWW Blok Samorządowy Ziemia Jędrzejowska (5): Karolina Jarosz, Marek Skrzypiec, Eugeniusz Łata, Janusz Ziębiński i Marek Galant; KKW Koalicja Obywatelska (2): Agnieszka Maciąg-Wojtanowska i Michał Toborek; KKW Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni (2): Agnieszka Jopek-Wasilewska i Łukasz Stanek; KWW Perspektywa dla Jędrzejowa (1): Tomasz Puchrowicz.

Po części oficjalnej odbyły się wybory przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszony został jeden kandydat – Robert Kruk, i to on w tajnym głosowaniu został wybrany. Warto przypomnieć, że radny Robert Kruk był przewodniczącym rady w poprzedniej kadencji. Wiceprzewodniczącymi zostali: Karolina Jarosz i Wacław Kędra.

W końcowej części posiedzenia burmistrz Marcin Piszczek złożył ślubowanie na ręce nowej rady. Marcin Piszczek od 18 lat rządzi Jędrzejowem, najpierw, przez 5 lat jako zastępca burmistrza, a od 2010 r. jako burmistrz.