Z inicjatywy burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka powstanie popiersie ppłk. Kazimierza Zenktelera, dowódcy III powstania śląskiego, który ostatnie lata życia spędził w naszym mieście.

Kazimierz Zenkteler w 1918 r. był jednym z organizatorów powstania wielkopolskiego, od czerwca 1921 r. dowódcą III powstania śląskiego. Później mieszkał w Wielkopolsce, skąd w 1939 r. został przez Niemców przesiedlony do Jędrzejowa. Mieszkał przy ul. Kieleckiej 10. Zmarł w zapomnieniu 22 stycznia 1955 r.; został pochowany na cmentarzu Św. Trójcy. W grudniu 2008 r. jego prochy ekshumowano i złożono w rodzinnym grobowcu w Buku koło Poznania.

– O upamiętnieniu postaci Kazimierza Zenktelera myślałem od dawna. Początkowo był pomysł utworzenia specjalnego komitetu, który zająłby się zbiórką pieniędzy na ten cel. Kiedy okazało się, że koszt popiersia nie będzie duży, zleciliśmy jego wykonanie rzeźbiarzowi Leszkowi Kurkowskiemu. Chciałbym, by uroczystość odsłonięcia popiersia miała miejsce 17 września – powiedział burmistrz Marcin Piszczek.

Na zdjęciu: Leszek Kurkowski z gipsowym odlewem popiersia.