Kontynuujemy cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy w „Gazecie Jędrzejowskiej” 25 lat temu. W lipcu 1996 r. pisaliśmy o pomysłach budowy budynku dla Liceum Ekonomicznego przy ul. Przypkowskiego i przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Okrzei.

Wiceburmistrz Marek Grad poinformował, że za rok rozpocznie się budowa budynku Liceum Ekonomicznego przy ul. Przypkowskiego (obecnie Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego). Miała powstać nowoczesna szkoła razem ze salą gimnastyczną. Inwestycja miała być w całości finansowana przez ministerstwo edukacji. Liceum Ekonomiczne mieściło się wtedy w budynku LO im. Mikołaja Reja przy ul. Listopada. Było tam bardzo ciasno, szkoły liczyły bowiem ok. 1500 uczniów, brakowało sal lekcyjnych, na przerwach trudno było się poruszać po klatce schodowej. Wybudowanie nowej szkoły miało rozwiązać te problemy.

14 lipca w Zagajach miało miejsce poświęcenie i otwarcie remizy strażackiej. W uroczystościach wzięli przedstawiciele władz miasta, radni poseł Mirosław Pawlak, jednostki OSP oraz mieszkańcy gminy Jędrzejów. Remiza powstała w ciągu czterech lat. Duża w tym zasługa była burmistrzów Marka Banasika i Mariana Gajewskiego oraz Rady Miejskiej, która wyasygnowała 480 mln starych złotych, duży wkład wnieśli sami strażacy i mieszkańcy Zagajów. Wartość robót wykonanych społecznie oszacowano na ok. 800 mln starych złotych. W budowie partycypowali też sponsorzy, m.in. PZU.

Powstał też pomysł na przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Okrzei. Zarząd Miejski w Jędrzejowie nie zgodził się jednak na to. Decyzja ta zapadła po zasięgnięciu opinii specjalnej komisji w której zasiadali przedstawiciele Zarządu Dróg, Komendy Wojewódzkiej Policji i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

W kronice policyjnej odnotowaliśmy włamanie do LO w Jędrzejowie. Nieznani sprawcy skradli z magazynu ze sprzętem sportowym m.in. łyżwy, piłki i narty o łącznej wartości ok. 127 zł.