Od 1 stycznia 2022 r. w 14 blokach wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Jędrzejowie wzrosną opłaty eksploatacyjne. Wzrost będzie na poziomie od 20 do 58 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu.

Piotr Byszewski, prezes spółdzielni, poinformował, że podwyżka związana jest z rosnącymi cenami wszelkich usług, materiałów, paliw i energii.

Jak mówi prezes SM „Przyszłość” Piotr Byszewski, przeprowadzono analizę kosztów i przychodów za I półrocze poszczególnych budynków, z uwzględnieniem utrzymującej się wysokiej inflacji i na tej podstawie Rada Nadzorcza zdecydowała o podniesieniu opłaty eksploatacyjnej w niektórych budynkach. W niektórych blokach stawki opłat nie były podwyższane od wielu lat. Prezes przypomina, że opłata służy pokryciu kosztów bieżącego utrzymania budynków, m.in. bieżącej konserwacji, obsługi technicznej, usług dezynsekcji i deratyzacji, utrzymania mienia i czystości terenów, zarządzania administracją, przeglądów budynków, zgodnie z prawem budowalnym obejmujących usługi kominiarskie, elektryczne i budowlane. Ponadto zdarzają się nieprzewidziane awarie i nieplanowane prace konserwacyjne powiększające koszty bieżących napraw i konserwacji. Utrzymanie dotychczasowych stawek powodować będzie narastanie różnic pomiędzy ponoszonymi kosztami i przychodami wpływającymi na ich pokrycie.