Poniżej podajemy wysokość diet radnych powiatowych i gminnych, jakie podniesione zostały w ubiegłym tygodniu:

Gmina Imielno: przewodniczący rady – 1600 zł, wiceprzewodniczący rady – ok. 815 zł, przewodniczący komisji stałych – ok. 750 zł, radni – ok. 700 zł; sołtysi – 200 zł

Gmina Jędrzejów: przewodniczący rady – ok. 3100 zł, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji stałych – ok. 2500 zł, radni – ok. 2100 zł; sołtysi – 350 zł plus prowizja od zbiórki podatków

Gmina Sędziszów: przewodniczący rady – 1803,74 zł, pozostali radni – 1503,11 zł

Gmina Sobków: przewodniczący rady – 1600 zł, wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji stałych – 900 zł, radni – ok. 800 zł; sołtysi – 150 zł

Rada Powiatu: przewodniczący rady – 3220,96 zł, wiceprzewodniczący rady – 2447,93 zł, nieetatowy członek zarządu – 3006,23 zł, przewodniczący komisji – 2362,04 zł, radny – 2147,31 zł.

W pozostałych gminach nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie zmiany diet.