Do końca września na małogoskim rynku można oglądać wystawę „Moja Ojczyzna – Małogoszcz”.

Wystawa zorganizowana została z okazji 25. rocznicy odzyskania praw miejskich przez Małogoszcz. Dokumenty pokazują miejscowość jako ośrodek administracyjny oraz życie codzienne mieszkańców. Nie zabrakło materiałów dotyczących codziennych zajęć, wiary, kultury, edukacji czy dążeń wolnościowych. To efekt wspólnej pracy Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Urzędu Miejskiego w Małogoszczu. Materiały pochodzą ze zbiorów i zasobów: Archiwów Państwowych w Kielcach, Lublinie i Radomiu, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Krzysztofa Lorka.

– Ciężka praca pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach, którzy przeszukali swoje zasoby, jak również innych placówek na terenie Polski, zaowocuje również wydaniem katalogu z wystawy. Chcielibyśmy, aby ukazał się on w październiku, kiedy uroczyście obchodzić będziemy 25-lecie odzyskania praw miejskich – mówi burmistrz Małogoszcza Mariusz Piotrowski.