W 1896 r. najważniejszym zadaniem zebrania gminnego osady Jędrzejów było wybranie kandydata na wójta. Został nim Julian Zakrzewski.

W 1896 r. zebranie gminne zbierało się sześciokrotnie. Niektóre posiedzenia były bardzo krótkie i sprowadzały się do wysłuchania zarządzeń wydanych przez naczelnika powiatu. Tak było np. 9 września 1896 r., kiedy odczytano zarządzenie dotyczące handlu.

Na kolejnych posiedzenia dyskutowano o następujących sprawach:

8 marca 1896

• o stanie technicznym i sanitarnym miejskiej rzeźni; rozważano wyasygnowanie z gminnej kasy kwoty 1500 rubli na remont lub wybudowanie nowej rzeźni

• o kontroli w gminnej kasie pożyczkowo-oszczędnościowej

• o wyborze zarządu gminnej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej; w jego skład weszli: Karol Łuszczkiewicz – kasjer, Stanisław Marcinkowski – zastępca kasjera, Leopold Karwiński i Antoni Jędrzejewski – członkowie zarządu; Mikołaj Zajdler i Dominik Bilewicz – członkowie komisji rewizyjnej

31 marca 1896

• o remoncie budynku urzędu gminy

• o wyasygnowaniu pieniędzy, w kwocie, jaką uzna zwierzchność gminna, na zakup ozdób do przystrojenia miasta w dniu koronacji cara Mikołaja II

4 sierpnia 1896

• o wyasygnowaniu pieniędzy na leczenie ubogich mieszkańców miasta

• o określeniu harmonogramu szarwarków przy remoncie drogi drugiej kategorii (obecnie: szosa z Zawiercia do Chmielnika)

• o wyznaczeniu ks. Władysława Mazurka na nauczyciela religii w jędrzejowskich szkołach męskiej i żeńskiej

• o wyznaczeniu kontrolerów gminnej kasy; zostali nimi: Mikołaj Zajdler, Andrzej Świtalski i Konstanty Kolankowski

• o remoncie kancelarii gminnej

9 września 1896

• o przyjęciu do wiadomości zakomunikowanych przez naczelnika powiatu przepisów o handlu

5 października 1896

• o wyborze kandydata na wójta i jego zastępcę; jednogłośnie na wójta wybrano Juliana Zakrzewskiego, a na jego zastępcę – Dominika Bilewicza

23 grudnia 1896

• o określeniu budżetu gminy na 1897 r.; wydatki określono na kwotę 1699,35 rubli

• o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego szpitala dla ubogich za lata 1895-1896

• o kontroli gminnej kasy

• o wyznaczeniu stróża leśnego w miejsce Jana Pająka; wójta upoważniono do podjęcia działań w tym zakresie.

Krzysztof Ślusarek