Kontynuujemy nasz cykl, w którym wspominamy, o czym pisaliśmy w „Gazecie Jędrzejowskiej” 25 lat temu. W kwietniu 1996 r. władze Jędrzejowa zamierzały zagospodarować plac przy ul. Bolesława Chrobrego, ale nie wiedziały co zrobić z kotłownią rejonową przy ul. Przemysłowej.

W kwietniu 1996 r. wiceburmistrz Jędrzejowa Marek Grad poinformował „Gazetę Jędrzejowska”, że została już opracowana koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Bolesława Chrobrego. Miały tam powstać boiska do gier dużych i małych, górka rekreacyjna, plac zabaw dla dzieci najmłodszych, piaskownica i tor rowerowy. Wszystko to miało być otoczone pasem zieleni. Prace miały się rozpocząć już w maju.

W 1996 r. przypadła 50. rocznica powołania Państwowej Komunikacji Samochodowej. W Jędrzejowie rocznica zbiegła się dodatkowo z 20-leciem utworzenia Oddziału Towarowo-Osobowego PKS. Jędrzejowski PKS obsługiwał wówczas 12 gmin, w tym cztery miasta: Jędrzejów, Sędziszów, Małogoszcz i Włoszczowę. Pod swoim nadzorem miał 520 urządzeń przystankowych, dwa dworce autobusowe w Jędrzejowie i Włoszczowie. Posiadał 115 autobusów; autosany i jelcze, posiadające po 46 i 50 miejsc. Dworzec autobusowy mieścił się tam, gdzie teraz funkcjonuje market „Biedronka”, a baza autobusowa – tam, gdzie powstaje Galeria „Sekunda”.

Przez nasze łamy przetoczyła się dyskusja, co powinno dalej dziać się z będącą w budowie kotłownią rejonową przy ul. Przemysłowej, którą cztery lata wcześniej wraz z lokalnymi kotłowniami osiedlowymi gmina Jędrzejów dostała w spadku po podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach. Padały głosy, że inwestycja powinna być kontynuowana, co pozwoliłoby wyeliminować kotłownie osiedlowe i bazować na wykorzystaniu węgla. Zarząd Gminy w Jędrzejowie twierdził, że rozbudowę kotłowni można oprzeć o gaz ziemny, choć ten do Jędrzejowa nie został jeszcze doprowadzony. Ostatecznie do kontynuacji budowy kotłowni nie doszło, teren po latach kupiło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” i przeniosło swoją siedzibę z podwodzisławskich Łan do Jędrzejowa.

W kwietniu po raz kolejny nasze miasto odwiedziła Telewizja Polska. Dziecięcy program „Tik-tak” nagrywany był we wnętrzach Muzeum im. Przypkowskich, klasztoru oo. Cystersów i Domu Kultury w Jędrzejowie.

Agnieszka Smorąg

Na zdjęciu: plac zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego, stan obecny.