Gminy Imielno, Jędrzejów, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Sobków, Pińczów, Wiślica, Złota oraz powiat jędrzejowski pracują nad stworzeniem strategii partnerstwa Ponidze.

Jak powiedział burmistrz Marcin Piszczek, inicjatywa ta pozwoli samorządom wchodzącym w skład partnerstwa m.in. sięgać po środki unijne na strategiczne, ważne dla mieszkańców inwestycje

– Wypracowaliśmy już wspólnie propozycje pięciu projektów strategicznych: zielona energia, budowa zbiorników retencyjnych, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, utworzenie szlaku turystycznego „Nida” oraz Ponidziańskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Obecnie przygotowujemy strategię terytorialną. Zależy nam, by jej opracowywaniu uczestniczyli mieszkańcy, dlatego czekamy na propozycje i podpowiedzi – powiedział burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (www.umjedrzejow.pl) zamieszczono formularz, za pośrednictwem którego można podzielić się opinią lub zgłosić uwagi do propozycji projektów strategicznych. Za pomocą tzw. karty działania można zgłosić nowe pomysły.

Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje projektów zostaną starannie przeanalizowane. Samorządowcy liczą, że pomogą one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.