W powiecie jędrzejowskim podniesiono pensje starosty, burmistrzów i wójtów oraz diety radnych i sołtysów. Samorządowcy zarabiać będą około 70 proc. więcej niż dotychczas.

Podniesienie wynagrodzeń władz samorządowych to efekt uchwalonej niedawno zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na tej podstawie rada powiatu i rady gmin na nowo określiły wysokość uposażenia starosty, wójtów i burmistrzów oraz diety radnych i sołtysów.

Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek zarabiać będzie 19 tys. 935 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 10 tys. 300 zł; dodatki: funkcyjny – 3450 zł, za wysługę lat – 2060 zł, specjalny – 4125 zł).

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek – 19 tys. 485 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 10 tys. 250 zł; dodatki: funkcyjny – 3150 zł, za wysługę lat – 2050 zł, specjalny – 4035 zł).

Wójt Sobkowa Tomasz Chaja – 18 tys. 600 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 9800 zł; dodatki: funkcyjny – 3000 zł, za wysługę lat – 1960 zł, specjalny – 3840 zł).

Wójt Imielna Zbigniew Huk – 17 tys. 500 zł (wynagrodzenie zasadnicze – 9500 zł; dodatki: funkcyjny – 2500 zł, za wysługę lat – 1900 zł, specjalny – 3600 zł).

Wójt Oksy Tadeusz Soboń – 16 tys. 560 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 8700 zł; dodatki: funkcyjny – 2700 zł, stażowy – 1740 zł, specjalny – 3420 zł).

Podwyżkę otrzymał także starosta Paweł Faryna, który zarabiać będzie 19 tys. 896 zł (wynagrodzenie zasadnicze – 10 tys. 430 zł; dodatki: funkcyjny – 3270 zł, za wysługę – 2086 zł, specjalny – 4110 zł).

Wszystkie wymienione wyżej osoby pobierają dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. uposażenia zasadniczego, a dodatek specjalny – 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wynagrodzenia włodarzy pozostałych gmin podamy w późniejszym czasie.