Kilka dni temu otwarto zmodernizowaną siedzibę Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie. Odbyło się też zebranie przedstawicieli, podczas którego zarządowi udzielono absolutorium za rok 2023.

W sprawozdaniu z działalności prezes Kamil Jałocha stwierdził, że ubiegły roku upłynął pod znakiem modernizacji siedziby banku.

– To był trudny czas zarówno dla pracowników, jak i dla klientów, ale mamy to już za sobą. Na modernizację naszej siedziby zdecydowaliśmy się, by poprawić warunki pracy i standard obsługi klientów. Dziś wygląda ona zupełnie inaczej niż dawniej. To nowoczesny budynek wśród zieleni  – powiedział Kami Jałocha.

Zmodernizowana siedziba Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego

Prezes powiedział, że bank zmienia się także jeśli chodzi o jakość obsługi i zakres świadczonych usług. Pracownicy ciągle podnoszą kwalifikacje, następuje automatyzacja procesów bankowych. Wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

– Wspieramy także środowisko lokalne. Jesteśmy wszędzie, gdzie coś się dzieje, wpieramy szkoły, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, instytucje kultury. Od wielu lat poprzez SKO uczmy dzieci oszczędzania. Od ubiegłego roku przyznajemy również stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Mamy dobre relacje ze szkołami podstawowymi, a w najbliższym okresie będziemy nawiązywać współpracę ze szkołami średnimi, pierwsze kroki już poczyniliśmy  – podkreślił prezes Jałocha.

Zarząd banku, który działa w składzie: Kamil Jałocha – prezes, Ewa Skiba – wiceprezes ds. finansowych i Ireneusz Baran – wiceprezes ds. handlowych, otrzymał absolutorium za rok 2023.

Ponieważ w 2023 r. upłynęła kadencja Rady Nadzorczej, w tym roku odbyły się wybory na kadencję 2023-2027. W skład tego gremium weszli: Jerzy Tutaj – przewodniczący, Alfons Durek – zastępca przewodniczącego, Barbara Wojciechowska – sekretarz oraz Mieczysław Bach, Adam Gajos, Alicja Gurdziel, Jerzy Szczerba, Krzysztof Wieliński i Paweł Zagała – członkowie.

Wato przypomnieć, że w 2021 r. doszło do połączenia banków spółdzielczych w Jędrzejowie i Sędziszowie. Powstała nowa instytucja pod nazwą Świętokrzyski Bank Spółdzielczy, która oprócz centrali w Jędrzejowie ma cztery oddziały w: Sędziszowie, Słupi Jędrzejowskiej i Imielnie.

Na zdjęciu głównym: na pierwszym planie, z lewej – Artur Adamczyk, prezes Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości, z prawej – Kamil Jałocha, prezes ŚBS.