Osiem miejscowości zajęło pierwsze miejsce ex aequo w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska wieś powiatu jędrzejowskiego”. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 4 września w czasie dożynek powiatowych w Skroniowie.

Organizatorem konkursu był starosta jędrzejowski Paweł Faryna, który powołał komisję konkursową w składzie: wicestarosta Maria Barańska, Czesław Barański – przewodniczący komisji ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Rady Powiatu w Jędrzejowie, Krzysztof Majchrzak – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jędrzejowie, Michał Kuliński – przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz pracownicy wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie: naczelnik Wojciech Król, Monika Walnik i Andrzej Wnuk.

Do konkursu zgłoszono osiem wsi z powiatu jędrzejowskiego (po jednej z każdej gminy, jedynie Słupia nie wystawiła swojego reprezentanta). Pod uwagę brane było m.in. zagospodarowanie terenu wsi, liczba gospodarstw wyposażonych w sprzęt pomagający ochronie środowiska (kolektory słoneczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, segregacja odpadów na terenie wsi), to jak dba się o lokalną przyrodę, podejmowane inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i integracji mieszkańców wsi. Należało przesłać dokumentację, a później odbyła się część wyjazdowa.

– W tym roku wszystkie sołectwa nas urzekły, dlatego zdecydowaliśmy się je nagrodzić pierwszym miejscem ex aequo. Było czysto i estetycznie, miejscowości były przygotowane, widać, że nie tylko na nasz przyjazd, ale są to działania wieloletnie. Urzekła nas integracja społeczna, podczas wizyt pojawiali się nie tylko sołtysi, przedstawiciele Rady Sołeckiej i gminy, ale również stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych. Za każdym razem pojawiała się duża grupa ludzi, która chciała się z nami podzielić informacjami na temat miejscowości. Konkurs pokazuje jak miejscowości się zmieniają, jak mieszkańcy dbają nie tylko o swoje obejścia, ale i całe miejscowości. Cieszy nas, że sięgają po różne środki finansowe. W wielu przypadkach mogliśmy sprawdzić realizację grantów z „Programu odnowy, aktywizacji i estetyzacji powiatu jędrzejowskiego”. Jest wiele miejsc pamięci i obiektów historycznych, o które dba się nie tylko przy obchodzonych rocznicach, ale również na co dzień. Miejscowości się rozwijają, pojawiają się gospodarstwa agroturystyczne. Te wszystkie zmiany na plus sprawiły, że trudno było zdecydować, że któraś z miejscowości jest lepsza czy ładniejsza  – mówi wicestarosta Maria Barańska. Tegorocznymi laureatami zostały miejscowości: Stawy (gmina Imielno), Zagaje (Jędrzejów), Kozłów (Małogoszcz), Deszno (Nagłowice), Lipno (Oksa), Czekaj (Sędziszów), Chomentów (Sobków) i Dębiany (Wodzisław). Dla zwycięzców starosta jędrzejowski ufundował nagrody rzeczowe, których wręczenie odbędzie się 4 września podczas dożynek powiatowych w Skroniowie. Na nagrody przewidziano w tym roku 30 tys. zł.