Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę gminy Nagłowice na decyzję ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Dworku Mikołaja Reja i parku. O tym fakcie poinformował wójt Jacek Lato podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 maja: – W kwietniu otrzymaliśmy wyrok WSA w Warszawie, w którym odrzucił on skargę gminy Nagłowice dotyczącą tego, że działka nr 1047, na której znajduje się Dworek Mikołaja Reja i park, nie podlegała działaniu dekretu PKWN. W wyroku tym stwierdzono również, że teren, gdzie jest pałac Radziwiłłów i Dom Dziecka, także nie podlegał pod dekret o reformie rolnej. Te tereny należą do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, w tym zakresie decyzja została zmieniona decyzja sądu. 9 maja złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Walczymy dalej.