Co roku, w przeddzień Święta Zmarłych, wspominamy osoby, które zmarły. Dzięki temu żyją w naszej pamięci.

kpt. Daniel Nowakowski – prezes Świętokrzyskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów. W czasie II wojny zaprzysiężony jako niepełnoletni członek Batalionów Chłopskich, a później Armii Krajowej. W lutym 1948 r. aresztowany i skazany na pięć lat więzienia. W ostatnich latach życia spotykał z uczniami w szkołach, by im opowiadać o zawiłościach losów swoich i kolegów.

Jerzy Jedliński – znakomity muzyk instrumentalista, autor muzyki do niezliczonych widowisk estradowych i teatralnych, założyciel i kierownik muzyczny zespołu „Kontrasty”, pedagog i autorytet dla wielu pokoleń muzyków i wokalistów.

Leokadia Meresińska – emerytowana pracownica Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

Leszek Sułek – radny Rady Miejskiej w Jędrzejowie w latach 1998-2006.

Leszek Kania – wybitny chirurg i lekarz z powołania. Przez wiele lat związany z jędrzejowskim szpitalem, pracował także w szpitalach w Busku-Zdroju, a ostatnio w Pińczowie. Zawsze gotowy do niesienia pomocy, niekiedy nawet kosztem własnego zdrowia. Prywatnie pasjonat historii, numizmatyki i podróży oraz wierny kibic sportowy.

Elżbieta Łata – długoletni pracownik Muzeum im. Przypkowskich, gdzie była kustoszem w dziale ekslibrisu i grafiki. W 1980 r. zakładała jędrzejowskie struktury NSZZ „Solidarność”. Była inicjatorką powtórnego odsłonięcia ukrytej pod tynkiem tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu. Organizowała odwiedziny w muzeum uczestników marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej. W 1999 r. była pomysłodawczynią cyklicznych wystaw twórców ziemi jędrzejowskiej „Cudze chwalcie, swego nie znacie…”, które odbywają się do tej pory.

ks. kanonik Piotr Nowakowski – były proboszcz parafii w Moskorzewie i Tuczępach (w tej drugiej parafii był ponad 30 lat, aż do ukończenia 75. roku życia i przejścia na emeryturę). Pochowany w na cmentarzu w rodzinnej parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie.

ks. prałat Jan Gaj – wieloletni proboszcz parafii w Małogoszczu, którą objął w 1986 r. jednocześnie z obowiązkami dziekana małogoskiego dekanatu, piastowanych do 2012 r. Sukcesywnie odrestaurował kościół, jego otoczenie, plebanię i cmentarz parafialny. W 2012 r. uhonorowany tytułem honorowego obywatela Małogoszcza. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Małogoszczu.

Barbara Rogulska – emerytowana pracownica Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz radna Rady Miejskiej w latach 1990-1998.

Andrzej Kalinin – pochodzący z Jędrzejowa pisarz, publicysta i działacz kultury, członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kochał Jędrzejów, chętnie tu wracał i wspomniał lata dziecięce i młodość. W 2011 r. wspólnie z przyjaciółmi z Jędrzejowa Józefem Ciałowiczem, Józefem Gierczakiem, Janem Zającem i Janem Hatysem napisał wspomnienia „Opowieści o świcie i zmierzchu. Rzecz o dawnym Jędrzejowie i nie tylko”.

Ryszard Pacanowski – nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 3 w Jędrzejowie, działacz społeczny i kulturalny, który nade wszystko kochał muzykę i śpiew. Związany ze środowiskiem „Solidarności”, w latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej, a następnie radnym powiatowym w latach 2002-2010. W 2005 r. otrzymał statuetkę „Jędrzejowianina Roku” w dziedzinie działalność społeczna.

Eugeniusz Brożek – artysta malarz, przedstawiciel prymitywizmu i malarstwa naiwnego. Stworzył wyjątkowy i niepowtarzalny styl malarskiej wypowiedzi. Stale był obecny w życiu artystycznym Sędziszowa, Jędrzejowa i innych miejscowości w Świętokrzyskiem, Za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury polskiej, w tym szczególnie sztuki ludowej otrzymał m.in. nagrodę im. Oskara Kolberga (2006) oraz medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jerzy Rudnicki – lekarz i wieloletni radny Rady Powiatu Jędrzejowskiego.

Władysław Matera – nauczyciel w szkołach w Jasionnie, Łysakowie i Podchojnach, miłośnik śpiewu i muzyki, instruktor łucznictwa.