W tym tygodniu w Sędziszowie i Nagłowicach odbędą się akcje krwiodawstwa.

10 czerwca w Sędziszowie krwiodawcy mogą się udać do Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kościuszki 7 w godz. 11-16. Akcja organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Sędziowie, burmistrza Sędziszowa i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

12 czerwca w godz. 10-13 krew będzie można oddać w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach. Na akcję zaprasza Klub HDK „Ognista krew”. Organizatorzy przypominają o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Trzeba też być pod lekkostrawnym posiłku.