Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie poruszono kwestię nierozstrzygniętego konkursu na dyrektor I LO w Jędrzejowie, a także tego, jak wyglądają obiekty szpitalne dzierżawione przez firmę „Artmedik”.

Sprawę konkursu na dyrektora LO poruszył radny Edmund Kaczmarek, który pytał, jak długo Zarząd Powiatu będzie zwlekać z decyzją w tej sprawie.

– Konkurs na dyrektora LO nie został rozstrzygnięty, choć był tylko jeden kandydat, moim zdaniem bardzo dobry, który sprawdził się w czteroletniej kadencji – mówi Edmund Kaczmarek.

Starosta Paweł Faryna odpowiedział, że w czerwcu Zarządu Powiatu podejmie decyzję albo o rozpisaniu nowego konkursu, albo powierzeniu obowiązków dyrektora na okres do 10 miesięcy lub pięciu lat. Inni radni zwrócili z kolei uwagę na fatalny stan techniczny otoczenia szpitala powiatowego. Padło tez pytanie, dlaczego Zarząd Powiatu nie domaga się od firmy „Artmedik” remontu, skoro m.in. umorzył należności z tytułu czynszu dzierżawnego i odsetek na kwotę ponad pół miliona zł. Odpowiadając na te pytania starosta Paweł Faryna powiedział, że dyrekcja szpitala tłumaczy się tym, iż m.in. wzrosły koszty gazu i utylizacji odpadów medycznych oraz utrzymania personelu medycznego.