Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nagłowicach uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kolejowe ABC II” prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się m.in., kiedy można przekroczyć żółtą linię na peronie, jakie komunikaty można usłyszeć z megafonów stacyjnych, gdzie i w jaki sposób można kupić bilet, jakie są zasady bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych. Ponadto dowiedziały się, co oznaczają znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi oraz piktogramy umieszczane na dworcach, peronach i w pociągach. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki. Przypomnijmy, że maskotką kampanii „Kolejowe ABC II” jest nosorożec Rogatek, który podpowiada dzieciom, jam m.in. zachować się na przejazdach kolejowych.