Zdalny tryb zatrudnienia jest coraz popularniejszy na polskim rynku pracy, gwarantując wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W firmach, w których on obowiązuje, zazwyczaj wprowadza się tak zwany zadaniowy czas pracy. Wiążę się on z rozliczaniem pracowników za efekty, a nie czas poświęcony na realizację danego zlecenia. Warto poznać go nieco bliżej, szczególnie jeśli interesuje Cię praca w IT – w tym sektorze zadaniowy czas pracy jest bardzo powszechny.

Przepisy normujące zadaniowy czas pracy

Kluczowym założeniem zadaniowego czasu pracy jest brak stałych godzin, w których pracownik realizuje obowiązki zawodowe. Nie oznacza to jednak, że ten tryb zatrudnienia nie podlega żadnym normom. W rzeczywistości również w tym przypadku obowiązują zasady określone w Kodeksie Pracy. Co za tym idzie, pracodawca zatrudniony w oparciu o czas zadaniowy, nie może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem standardowego 5-dniowego tygodnia pracy. Przełożony musi zatem pamiętać, aby wyznaczać zadania możliwe do zrealizowania w określonym terminie, z zachowaniem obowiązujących norm.

Zadaniowy czas pracy – czym się charakteryzuje?

W przypadku zadaniowego czasu pracy osoba zatrudniona nie ma odgórnie narzuconych godzin, w których musi realizować obowiązki zawodowe. W praktyce, sama decyduje, kiedy wykona powierzone zadanie. Pracownik zatrudniony w tym trybie musi jedynie przestrzegać terminu realizacji danego projektu. Może w jednym dniu poświęcić na obowiązki zawodowe nieco więcej czasu, a w następnym może pracować znacznie krócej lub w ogóle. Dla pracodawcy liczy się tylko efekt – nie powinien domagać się od zatrudnionej w tym trybie osoby, aby na bieżąco informowała o postępach.

Odwiedź portal protocol i przekonaj się, w jak wielu firmach z Twojego regionu możesz liczyć na zadaniowy czas pracy!

Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy

Zadaniowy czas pracy nie wyklucza możliwości realizowania obowiązków zawodowych w ramach nadgodzin. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik nie był w stanie wykonać powierzonego zadania w terminie. Pracodawca jest wówczas zobowiązany wypłacić wynagrodzenie, obliczone na takich samych zasadach jak w przypadku osób pracujących w standardowym systemie czasu pracy. W takiej sytuacji może on żądać od pracownika dowodów na to, że rzeczywiście nie był on w stanie zrealizować zadania w ustalonym wcześniej terminie z przyczyn obiektywnych – a nie z powodu niewłaściwego gospodarowania czasem.

Interesują Cię oferty pracy z uwzględnieniem zadaniowego czasu realizacji zleceń? Nie czekaj – sprawdź już teraz ogłoszenia ze swojego regionu!

W jakich branżach dominuje zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy przysługuje przede wszystkim przedstawicielom wolnych zawodów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Świetnie sprawdza się także w przypadku osób zatrudnionych na przykład na stanowisku dziennikarza lub tłumacza. Przede wszystkim jednak jest on szczególnie popularny w sektorze nowoczesnych technologii. Programiści, web designerzy, testerzy, analitycy danych czy projektanci aplikacji mobilnych, często pracują w trybie home office. Zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych zazwyczaj wiąże się z elastycznym czasem pracy. Warto podkreślić, że dla wielu specjalistów IT jest to jeden z kluczowych benefitów związanych z tą branżą.

Podsumowanie

W zadaniowym czasie pracy najlepiej odnajdą się osoby o wysoko rozwiniętych umiejętnościach organizacyjnych. Jeśli cenisz sobie tryb home office i chcesz pracować w preferowanym przez siebie czasie, wybierz dla siebie ogłoszenia z uwzględnieniem zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Przeczytaj także: https://blog.theprotocol.it/artykul/piec-sposobow-na-lepsze-planowanie-pracy