Przebudowa dawnego kolejowego domu kultury przy ul. Dojazd w Jędrzejowie z przeznaczeniem na mieszkania chronione jest już na finiszu. W maju ma się odbyć odbiór techniczny, zaś do końca roku powinni tam zamieszkać pierwsi lokatorzy.

Inwestycję rozpoczęto w 2021 r. Zakres robót był dość szeroki i obejmowały m.in. przebudowę części stropów, budowę nowej klatki schodową wraz szybem na windę, wymianę konstrukcję dachowej oraz instalacji wodociągowo-sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i odgromowej. Na parterze budynku powstało siedem jednopokojowych mieszkań z aneksem kuchennym, łazienką i przedpokojem. Jedno mieszkanie ma dodatkowy pokój. Część wspólną stanowi hol z klatką schodową i windą, korytarz i pokój służbowy. Z poziomu parteru jest wyjście na taras. Natomiast w piwnicy znajdują się m.in. gabinety rehabilitacyjny i lekarski, świetlica z zapleczem kuchennym oraz łazienki. Teren wokół budynku będzie zagospodarowany.

Inwestycja powinna się zakończyć w kwietniu 2022 r., ale ze względu na powstałe trudności ten termin uległ zmianie.

– Największym problemem było pojawienie wód gruntowych pod budynkiem. Spowodowało to konieczność zmiany projektu. Chodziło o odprowadzenie napływającej wody i osuszenie budynku. Dodatkowo zostały wybudowane dwie studnie odprowadzające wodę – powiedziała Renata Bochenko z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

Jak mówi burmistrz Marcin Piszczek, przed rozpoczęciem prac wykonywano badania geologiczne, które nie wykazywały żadnych tego typu zagrożeń.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mającą zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. O miejsce w mieszkaniu chronionym ubiegać się mogą m.in. osoby, które ze względu na wiek, trudną sytuację życiową czy niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

– Mieszkania chronione przyniosą gminie oszczędności, bo nie będzie potrzeby dopłacania do pobytu osób umieszczanych w placówkach opieki całodobowej. Miesięczny koszt pobytu w takim ośrodku wynosi 3 tys. zł. Kiedy kogoś na to nie stać, płacić musi gmina. Rocznie na ten cel wydajemy ok. 1,2 mln zł – powiedział burmistrz Marcin Piszczek.

Przebudowa kolejowego domu kultury na mieszkania chronione kosztowała ponad 2 mln zł. Gmina otrzymała na ten cel 1 mln zł dofinansowania z rządowego funduszu inwestycji lokalnych oraz ponad 962 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.