Uczniowie z Małogoszcza osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych: język polski – 71 proc. (województwo 52 proc.), matematyka – 71 proc. (58 proc.) i język angielski – 83 proc. (74 proc. )

Oto wyniki w poszczególnych placówkach powiatu jędrzejowskiego.

1. LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu: język polski – 71 proc., matematyka – 71 proc., język angielski – 83 proc., średnia – 75 proc., zdawalność – 87 proc.

2. II LO w ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie: język polski – 65 proc., matematyka – 64 proc., język angielski – 84 proc., średnia – 71 proc., zdawalność – 94 proc.

3. I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie: język polski – 57 proc., matematyka – 63 proc., język angielski – 76 proc., średnia – 65,33 proc., zdawalność – 82 proc.

4. Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Jędrzejowie: język polski – 57 proc., matematyka – 53 proc., język angielski – 72 proc., średnia – 60,66 proc., zdawalność – 83 proc.

5. LO w ZSO w Sędziszowie: język polski – 57 proc., matematyka – 44 proc., język angielski – 56 proc., średnia – 52,33 proc., zdawalność – 60 proc.

6. LO w ZS w Wodzisławiu: język polski 53 proc., matematyka – 51 proc., język angielski – 44 proc., średnia – 49,33 proc., zdawalność – 73 proc.

7. Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. generała Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie: język polski – 44 proc., matematyka – 35 proc., język angielski – 53 proc., średnia – 44 proc., zdawalność – 39 proc.

8. Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jędrzejowie ZDZ w Kielcach: język polski – 30 proc., matematyka – 30 proc., język angielski – 46 proc., średnia – 35,33 proc., zdawalność – 42 proc.

W Technikum w ZS CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie do matury przystąpiło osiem osób, z czego egzamin zdały dwie (zdawalność 25 proc.), w Technikum w Zespole Szkół w Sędziszowie do egzaminu przystąpiło pięć osób, z czego egzamin zdały trzy (zdawalność 60 proc.).