Miesięcznik „Perspektywy” po raz 24. opublikował ranking szkół średnich. W powicie jędrzejowskim najlepiej wypadło Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, które zajęło 17. miejsce w województwie.

W tegorocznym rankingu sklasyfikowano 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia, czyli maturę w maju 2021 zdawało w szkole minimum 12 uczniów, natomiast średnie wyniki z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej w kraju.

Jeśli chodzi o licea, to najlepiej wypadło samorządowe LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego, obchodzące w 2021 r. 30-lecie powstania (na zdjęciu). W województwie świętokrzyskim zostało ono sklasyfikowane na 17. miejscu, natomiast w kraju na 605. II LO w Jędrzejowie, działające przy ZS nr 1, w województwie zajęło 31. miejsce (824 w kraju), a I LO im. Mikołaja Reja – 37 (966). Wszystkie otrzymały Brązową Tarczę.

Wśród techników znaczący sukces osiągnęło Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, zajmując trzecie miejsce w województwie 1 113 w rankingu głównym. Szkoła została wyróżniona Srebrną Tarczą.

Na zdjęciu: maturzyści z Małogoszcza na balu studniówkowym, który odbył się 15 stycznia.