W czwartek, 18 listopada, o godz. 9 w Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpocznie się konferencja naukowa „Jędrzejów. 750 lat miasta”.

Konferencja, której organizatorem jest Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, organizowana jest w ramach szerszego projektu finansowanego z funduszy LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” i stanowi kulminacyjny punkt obchodów 750-lecia nadania praw miejskich dla Jędrzejowa. Program obrad jest następujący:

godz. 9.00: otwarcie konferencji

godz. 9.10-10.50: sesja I

Nina Glińska: Stan badań archeologicznych nad Jędrzejowem i najbliższą okolicą

Beata Kwiatkowska-Kopka (Zamek Królewski na Wawelu): Z problematyki kościoła możnowładczego w Brzeźnicy

Maciej Zdanek (Uniwersytet Jagielloński): XVII-wieczne fundacje stypendialne Maurycego Fryderyka i Jana Woszczyny dla jędrzejowian – studentów Uniwersytetu Krakowskiego

Mariusz Lubczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego): Jędrzejów w okresie wojen w połowie XVII wieku

godz. 11.10-12.30: sesja II

ks. Andrzej Kwaśniewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Zbiór kazań wygłoszonych w czasie uroczystości beatyfikacyjnych Wincentego Kadłubka

Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego): Jędrzejów w opisach krajoznawczych

Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego): Społeczność Jędrzejowa w dobie powstania styczniowego

Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński): Losy Rosjan osiadłych w Jędrzejowie na przykładzie rodzin Andriejewych i Afanasjewych

godz. 12.50-14.30: sesja III

Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński): Starostowie jędrzejowscy z okresu II Rzeczypospolitej

Łukasz Piotr Młynarski (Narodowy Instytut Dziedzictwa): Ochrona zabytków w Jędrzejowie w latach 1918-1939. Zarys problematyki

s. Agnieszka Skrzypek SBDNP (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL): Na posterunku – służebniczki dębickie w Jędrzejowie. Wybrane aspekty działalności

ks. Tomasz Gocel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Działalność parafialnych oddziałów „Caritas” w Jędrzejowie w latach 1945–1950

Michał K. Nowak (Uniwersytet Jagielloński): Organizacja gospodarki łowieckiej w powiecie jędrzejowskim w XX wieku.