Do końca listopada br. powinny zakończyć się prace remontowo-budowalne w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, a także roboty wokół obiektu.

Trwający blisko pięć lat remont budynku komendy ostatecznie zmierza do finału. W ciągu tych kilku lat budynek m.in. został ocieplony, położono nową elewację, został wykonany drenaż umożliwiający odpływ wody i odprowadzanie wilgoci. Natomiast wewnątrz budynku m.in. wymieniono wszelkie instalacje, położono nową glazurę, wymieniono drzwi, wymalowano wszystkie pomieszczenia. Wyremontowana została także dyżurka.

– Celem remontu było podniesienie standardu pracy. Policjanci i pracownicy pionu cywilnego komendy będą pracować w dużo lepszych warunkach. Prace były robione etapami, dlatego teraz, już na koniec, zostaną usunięte wszelkie ubytki, jakie powstały w trakcie robót oraz zostaną wymalowane korytarze i klatka schodowa. Wymieniony został maszt, dzięki czemu poprawiła się łączność na terenie powiatu jędrzejowskiego. Dużym problemem był dla nas teren parkingu i wokół komendy, tu odstawaliśmy od jakichkolwiek standardów. Teraz to się zmieniło. Na parkingu za budynkiem została położona kostka, odnowione zostały garaże, obecnie trwają prace przy odnawianiu kojców dla naszych służbowych psów. Powstają wiaty dla radiowozów. To ułatwi znacznie funkcjonowanie, a co za tym idzie poprawi się również sprawność reakcji na zdarzenia, czyli szybciej będzie można wyjechać do podejmowanych interwencji. Do uporządkowania pozostały jeszcze tereny zielone. Parking przed budynkiem, od ulicy 11 Listopada, również został wyłożony kostką – powiedział mł. insp. Tomasz Sołtysik, komendant powiatowy policji w Jędrzejowie.